1.1.2020 0.00 – 31.5.2021 0.00

NEUROPSYKOTERAPIAN TÄYDENNYSKOULUTUS KUNTOUTUSTYÖTÄ TEKEVILLE NEUROPSYKOLOGEILLE / tammikuu 2020 – toukokuu 2021

Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry järjestää kolmen lukukauden mittaisen neuropsykoterapian täydennyskoulutuksen (1,5 v). Täydennyskoulutus on tarkoitettu aikuisten ja nuorten kanssa työskenteleville, mutta ei sulje pois lastenkaan kanssa työskenteleviä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa psykoterapeuttisia valmiuksia kuntoutustyötä tekeville neuropsykologeille. Koulutuksessa perehdytään toimivan neuropsykoterapeuttisen kuntoutussuhteen tekijöihin, siinä ilmeneviin säröihin ja niiden korjaamiseen, tietoisuuden, tunteiden ja kokemuksellisuuden hyödyntämiseen kuntoutuksessa sekä neuropsykologiseen kuntoutukseen soveltuviin psykoterapian menetelmiin. Lisäksi perehdytään kuntouttajana oman työskentelytavan havainnointiin. Koulutuksen aikana toteutuu yhteensä 15 lähiopetuspäivää, jotka sisältävät teoriaopetusta, tapaustyönohjausta sekä tutor-työskentelynä ohjattua alan kirjallisuuteen perehtymistä.

Koulutukseen valitaan 18 osallistujaa, jotka ovat neuropsykologian erikoispsykologeja, kliinisiä neuropsykologeja tai ovat neuropsykologian erikoistumiskoulutuksessa, ja joilla on kokemusta neuropsykologisesta kuntoutuksesta. Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on minimissään 12.

Hinta tulee määräytymään osallistujamäärän mukaan noin 1.000 – 1.500€/lukukausi, joka maksetaan kahdessa erässä. Koko koulutus maksaa noin 3.000 – 4.500 €. Jäsenalennus Suomen Neuropsykoterapiayhdistyksen jäsenille on 10 %.

Hakeminen: Koulutukseen haetaan 15.10.2019 mennessä vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee koulutus, työkokemus, asiakasryhmä sekä oma kiinnostus. Koulutuksen ohjausryhmä vastaa opiskelijavalinnasta. Koulutukseen valituille ilmoitetaan 15.11.2019 mennessä. Hakemus osoitetaan: neuropsykoterapia.koulutus@gmail.com.

Lisätietoja koulutuksen esitteestä, joka löytyy tästä linkistä.