5.10.2017 0.00 – 6.10.2017 0.00

1th Annual Autism Seminar in Finland

Syksyllä starttaa komeasti ensimmäinen vuosittain järjestettävä autismikuntoutukseen ja ABA-pohjaisiin menetelmiin keskittyvä ABA-seminaari Suomessa. (1th Annual Autism Seminar in Finland).

Seminaarin tavoitteena on saada jo Suomessa tutuille sovellettuun käyttäytymisanalyysiin (engl. Applied Behavior Analysis, ABA)  pohjautuville menetelmärakenteille laajempaa kokonaiskuvaa. Näitä menetelmärakenteita ovat esim. PRT, PECS, DDT ja uusimpana sovelluksena myös ESDM. Tavoitteena on saada tietoa ja syvempää ymmärrystä interventio-ohjelmien suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta erilaisten oirekuvien pohjalta sekä autisminkirjon lasten että nuorten osalta.

Olemme kutsuneet seminaarin pääpuhujaksi psykologi, käyttäytymisanalyytikko (BCBA) Tiina Holmberg-Bergmanin Tukholmasta.

Kohderyhmänä autismikuntoutusta tekevät moniammatilliset tiimit ja erityisesti autisminkirjon lasten ja nuorten vanhemmat.

Tapahtuman tarkemmat tiedot linkin takaa
https://www.facebook.com/events/1859854587622355/

Tapahtuman esite