Perustietoa

Mitä on neuropsykologia?

Neuropsykologia on käyttäytymistieteisiin (psykologiaan) ja neurotieteisiin kuuluva tieteenala, joka tutkii aivojen ja psyykkisen toiminnan välisiä suhteita ja soveltaa tätä tietoa. Suppeamman määritelmän mukaan neuropsykologia tutkii erityisesti aivovaurioiden ja psyykkisten toimintahäiriöiden yhteyksiä. Neuropsykologia on tieteiden välinen alue, jolla on liittymäkohtia mm. neurologiaan, neurofysiologiaan, psykologiaan, neuroanatomiaan, fonetiikkaan, lingvistiikkaan ja psykiatriaan. Siinä voidaan erottaa mm. kokeellinen neuropsykologia ja kliininen (käytännön) neuropsykologia. Tämän erikoisalueita ovat vielä mm. kliininen kehitysneuropsykologia, lastenneuropsykologia ja geriatrinen neuropsykologia.

Lähde: Kanninen, Hämälä, Palomäki. Neuropsykologian käsitteet, Helsinki 1997